International Conference on Gas Geochemistry jest cyklicznym międzynarodowym forum, na którym prezentowane i dyskutowane są ostatnie odkrycia i aktualności technologiczne w dziedzinie geochemii. Analizowane są między innymi efekty oddziaływania gazowych pierwiastków na organizm człowieka i zwierząt oraz metody łagodzenia działania negatywnych skutków tych gazów.

W ramach zaprezentowania efektów szkodliwego oddziaływania promieniotwórczego radonu na organizm człowieka pracownicy IMP (K. Walczak, J. Olszewski, M. Zmyślony, M. Stępnik) przygotowali plakat: Wstępne wyniki badania krwi wśród ludzi mieszkających w domach z podwyższonym stężeniem radonu.

Plakat prezentuje przebieg badań przeprowadzonych w ramach projektu Preludium, mających na celu zbadanie korelacji pomiędzy uszkodzeniami DNA, a długotrwałą ekspozycją na podwyższone stężenia radonu w mieszkaniach. Tematyka radonu jest interesująca, ponieważ radon został uznany jako drugi, zaraz po paleniu papierosów, czynnik powodujący nowotwór płuc. 

Badanie było finansowane z grantu PRELUDIUM nr UMO-2015/17 / N / NZ7 / 01128. Zakończenie grantu planowane jest w 2018 roku.

 

 

 


 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP