Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy uprzejmie zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (III p.) w Instytucie Medycyny Pracy, przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, odbędzie się

                               PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
                                  LEK. AGNIESZKI LIPIŃSKIEJ-OJRZANOWSKIEJ
                                                         nt.

„Astma związana z pracą wywołana przez czynniki o dużej i małej masie cząsteczkowej –
uwarunkowania kliniczne oraz ocena przydatności metod diagnostycznych”

Promotor:       - Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
Recenzenci:    - Prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk
                     - Dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Naukowej Instytutu (I p.)

Streszczenie doktoratu
Recenzja 1
Recenzja 2
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP