W dniu 26 października 2017 w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi odbyło się coroczne szkolenie dotyczące badań profilaktycznych pracowników byłych zakładów przetwórstwa azbestu w Polsce – Programu Amiantus.

Uczestnikami seminarium byli lekarze sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikami z terenu całego kraju, dyrektorzy wojewódzkich ośrodków medycyny pracy oraz zespół Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka związanych z Azbestem IMP, który jest jednostką koordynującą Program.
Program okresowych badań lekarskich prowadzony jest w celu spełnienia ustawowych uprawnień pracowników zatrudnionych w 28 zakładach, które stosowały azbest w produkcji wymienionych w Ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Od rozpoczęcia Programu w 2000 roku, przez 15 lat jego realizacji, badaniami objęto 7887 osób, dla których przeprowadzono łącznie 27 571 profilaktycznych badań lekarskich. Program finansowany jest z budżetu przez Ministerstwo Zdrowia.

Mimo upływu ponad 19 lat od zaprzestania produkcji wyrobów azbestowych rozpoznawane są ciągle nowe przypadki pylicy azbestowej i nowotworów azbestozależnych wśród osób w przeszłości narażonych na pył azbestu. Wskazuje to na konieczność kontynuowania badań profilaktycznych tej grupy osób zawodowo eksponowanych.


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP