W dniach 18-20 października 2017 r. odbyło się kolejne - XVIII Sympozjum nt. Higiena pracy - aktualne problemy, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy.

W Sympozjum wzięło udział 140 osób: higieniści przemysłowi, pracownicy wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej, pracownicy służb medycyny pracy, pracownicy laboratoriów środowiska pracy i działów BHP w zakładach pracy.

Celem Sympozjum było przedstawienie i przedyskutowanie problematyki związanej z szeroko rozumianą profilaktyką negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Podczas trwania Sympozjum przedstawiono doniesienia dot. zagrożeń w przemyśle czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi a także z zakresu toksykologii, fizjologii, psychologii i ergonomii pracy, organizacji opieki zdrowotnej, metodyki oceny środowiska pracy, chorób zawodowych, prawa chemicznego.

Wykłady przeprowadzane były przez wysoko cenionych specjalistów z dziedziny higieny i medycyny pracy m.in. z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Biura ds. Substancji Chemicznych.

 


Fot. Dorota MadalińskaFot. Dorota MadalińskaFot. Dorota MadalińskaFot. Dorota MadalińskaFot. Dorota Madalińska


Fot. Dorota Madalińska


Fot. Dorota Madalińska

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP