Zapraszamy pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych  przedstawicieli służb BHP, pracowników laboratoriów badawczych zajmujących się oceną warunków środowiska pracy, pracodawców i ich przedstawicieli, lekarzy medycyny pracy oraz innych profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących, na seminarium organizowane dnia 22 listopada 2017 r.

"Narażenie na hałas wśród pracowników używających słuchawkowych systemów komunikacyjnych”


List przewodni
Pogram
Formularz zgłoszeniowy

Miejsce obrad: INSTYTUT MEDYCYNY PRACY w ŁODZI przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8.

 

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Narodowy Program Zdrowia”.

Zadanie: Monitorowanie narażenia na hałas wśród pracowników różnych branż używających słuchawkowych systemów komunikacyjnych” pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Pawlaczyk-Łuszczyńskiej.
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP