Tegoroczne warsztaty o wiodącym temacie „Wdrażanie nowych przepisów krajowych o polach elektromagnetycznych 0 Hz – 300 GHz do praktyki laboratoriów” były poświęcone zagadnieniom praktycznej realizacji metod pomiarowych uwzględniających wprowadzone zmiany w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy w polach elektromagnetycznych opublikowanych w czerwcu 2016 roku.

Szczególnym celem tegorocznego spotkania było przedstawienie problemów wynikających z podjętych przez laboratoria badawczo – pomiarowe działań wdrażających te przepisy, w tym procesu rozszerzenia i uaktualnienia zakresów akredytacji w obszarze badań emisji pola elektromagnetycznego. Uwzględnione zostały również wymagania DAB-18 w odniesieniu do środowiska ogólnego.

Organizowane przez nas warsztaty miały również na celu stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń między naukowcami, projektantami i użytkownikami obiektów technicznych emitujących pola elektromagnetyczne oraz dostawcami aparatury pomiarowej a pracownikami laboratoriów akredytowanych w dziedzinie tych pomiarów i badań.  Nie mniej ważna była możliwość spotkania z przedstawicielami inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska jak i przedstawicielami grup eksperckich, które wypracowały nowe przepisy prawa pracy w odniesieniu do pól elektromagnetycznych. Ważne było również przedyskutowanie zakresu dostosowania wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów badawczych wykonujących lub zamierzających wykonywać pomiary według nowych przepisów o bezpieczeństwie człowieka w polach elektromagnetycznych.

Do wygłoszenia wykładów oraz przeprowadzenia ćwiczeń i seminariów w zakresie ww. problematyki zaproszono wybitnych specjalistów i praktyków krajowych z dziedziny teorii pola-EM, pomiarów, ochrony, i oceny ekspozycji na pola elektromagnetyczne.

Podsumowaniem Warsztatów była dyskusja w ramach Okrągłego Stołu.

Nieodłączną część Warsztatów stanowiły Porównania Międzylaboratoryjne, których organizacja w ostatnim czasie jest szczególnie trudna z uwagi na brak zwalidowanych metod pomiarowych dla dużych grup obiektów technicznych emitujących pole elektromagnetyczne w takich dziedzinach jak medycyna czy przemysł. Z uwagi na dużą pracochłonność wynikającą z przygotowania odpowiednich procedur, w uzgodnieniu z gronem ekspertów zdecydowano o możliwości przeprowadzenie Porównań według nowych zasad dla reprezentatywnych urządzeń z dziedziny energetyki, radiokomunikacji, przemysłu i medycyny.

 

  Fot. Magda Mariańska

 

 Fot. Magda Mariańska

 

 Fot. Monika Schmidt-Iltchev
Fot. Monika Schmidt-Iltchev

 

Fot. Monika Schmidt-Iltchev

 


Fot. Monika Schmidt-Iltchev

 

 

Fot. Monika Schmidt-Iltchev

 


Fot. Monika Schmidt-Iltchev

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP