Serdecznie zapraszamy na kolejne sympozjum poświęcone aktualnym problemom związanym z szeroko rozumianą profilaktyką negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy.

Do wysłuchania referatów i przedyskutowania aktualnych problemów z zakresu higieny pracy zapraszamy higienistów przemysłowych, pracowników wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, Państwową Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Pracy, pracowników służb medycyny pracy, pracowników laboratoriów środowiska pracy i działów BHP zakładów pracy, szpitali oraz wszystkie pozostałe osoby zainteresowane ww. problematyką.

Program Sympozjum do pobrania

Wygłoszenie wiodących referatów powierzono specjalistom higieny i medycyny pracy m.in. z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie oraz Biura ds. Substancji Chemicznych.

Podobnie jak w roku poprzednim zapraszamy Państwa serdecznie do czynnego uczestnictwa w Sympozjum i prezentacji własnych referatów i plakatów (dla osób prezentujących preferencyjna opłata konferencyjna). Wymiana praktycznych doświadczeń stanowi bowiem nieocenione źródło wiedzy. Planowana jest publikacja wybranych referatów i plakatów w wydawnictwie Instytutu Medycyny Pracy - „Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego”.

W roku bieżącym zagadnienia ujęte w programie Sympozjum to m.in.:
 - chemiczne, fizyczne i biologiczne czynniki szkodliwe,
 - ustawodawstwo Polskie i UE regulujące zagadnienia z zakresu higieny pracy;
 - ochrona zdrowia osób pracujących i stan warunków pracy;
 - warunki operacyjne i środki kontroli ryzyka;
 - modele bezpomiarowe w ocenie narażenia i ryzyka zawodowego;
 - problem ostrych zatruć substancjami chemicznymi;
 - fizjologia i ergonomia pracy, w tym: problemy związane ze szczególnymi uciążliwościami dla kobiet i osób młodocianych;
 - choroby zawodowe w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem alergii i nowotworów zawodowych;
 - jakość badań laboratoryjnych w higienie pracy i ich ocena - nowości;

Podczas trwania Sympozjum będzie nam miło zaprosić Państwa do obejrzenia spektaklu w jednym z łódzkich teatrów oraz na miłe spędzenie czasu na uroczystym poczęstunku.

Więcej informacji: http://old.imp.lodz.pl/pthp/aktualnosci.htm

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP