W związku z realizacją przez Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy oraz Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera projektu pn.: "Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne serdecznie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i POZ oraz pracowników i pracodawców na konferencję szkoleniową organizowaną dnia 18 października 2017 r.
W trakcie konferencji przedstawiony zostanie model działań profilaktycznych trwale zintegrowany z kompleksową opieką profilaktyczną nad pracownikami oraz narzędzia opracowane w ramach realizacji projektu. Zaproponowane działania profilaktyczne mogą być w praktyce wykorzystanie w ramach systemu ochrony zdrowia pracujących i w podstawowej opiece zdrowotnej.
Mamy nadzieję, że spotkanie z zaproszonymi ekspertami wzbogaci wiedzę uczestników konferencji, jak również zainspiruje do wdrożenia zaproponowanych rozwiązań w aspekcie profilaktyki wybranych chorób nowotworowych.

Udział w konferencji bezpłatny.

Informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie projektu:
www.paszportkobiety.pl.

Program konferencji

Zgłoszenie uczestnictwa

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP