Autorzy dwóch publikacji:

Beata Pepłońska,  Agnieszka Bukowska, Wojciech Sobala, Association of Rotating Night Shift Work with BMI and Abdominal Obesity among Nurses and Midwives PLoS ONE (7) 21, 2015

oraz

Maria J. López ,  Esteve Fernández, Giuseppe Gorini, Hanns Moshammer, Kinga Polanska, Luke Clancy, Bertrand Dautzenberg, Agnes Delrieu, Giovanni Invernizzi, Glòria Muñoz, Jose Precioso, Ario Ruprecht, Peter Stansty, Wojciech Hanke, Manel Nebot,  Exposure to Secondhand Smoke in Terraces and Other Outdoor Areas of Hospitality Venues in Eight European Countries PLoS ONE (8) 1, 2012

otrzymali listy gratulacyjne od wydawcy informujące o wysokich wskaźnikach altmetrycznych świadczących o zainteresowaniu publikacją.

Artykuł dotyczący związku między pracą zmianową pielęgniarek i położnych a wzrostem wskaźnika BMI i otyłością brzuszną znalazł się w czołówce 25% najczęściej oglądanych i cytowanych prac  PLoS ONE z 2015 r. Od dnia ukazania się miał 6749 wyświetleń, 16 cytowań i 17 udostępnień w mediach społecznościowych.

Natomiast druga publikacja przedstawiająca ocenę poziomu narażenia na palenie bierne w miejscach publicznych w ośmiu krajach europejskich znalazła się wśród 25% najczęściej oglądanych i cytowanych prac PLoS ONE z 2012 r. Od dnia ukazania się miała 4163 wyświetlenia, 24 cytowania i 4 udostępnienia  w mediach społecznościowych.

PLoS ONE to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Public Library of Science na zasadach otwartego dostępu. Wszystkie treści umieszczone w PLoS ONE publikowane są na wolnej licencji Creative Commons z uznaniem autorstwa. Teksty indeksowane są m.in. w Google Scholar, Scopus, PubMed, PubMed Central i MEDLINE.

Wydawca PLoS ONE wykorzystuje nowe mierniki popularności publikacji naukowych w Internecie – article level metrics (ALM). Mierniki te wskazują liczbę cytowań artykułów w bazach danych (np. Web of Science, Scopus), mediach społecznościowych (np. Twitter, Facebook), programach służących do zarządzania publikacjami (np. Mendeley, CiteULike), blogach oraz zliczają liczbę wejść na stronę www artykułu. ALM to nowe podejście do wartościowania pojedynczych publikacji naukowych i podniesienie znaczenia serwisów społecznościowych w ocenie nauki, stanowi alternatywę dla stosowanej dotychczas całościowej oceny czasopism i nadawaniu im wskaźnika Impact Factor.powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP