Pragniemy zaprosić Państwa firmę do udziału w ogólnopolskim projekcie realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanym z budżetu państwa.

Projekt koordynuje Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Łodzi, będące komórką organizacyjną Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

Jego celem jest zachęcanie firm do promowania zdrowia pracowników oraz udzielenie im wsparcia w realizacji takich działań, aby czynić je bardziej skutecznymi, akceptowanymi przez personel i korzystnymi dla firmy.

Mówiąc o promocji zdrowia w pracy mamy na myśli wszelkie działania na rzecz zdrowia pracowników, które podejmuje firma, i które wykraczają poza obligacje prawne nałożone na pracodawców w zakresie ochrony zdrowia. Może to być m.in. wspieranie aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się, radzenia sobie ze stresem, podtrzymywanie zdolności do pracy starzejącego się personelu. Część firm dostrzega, że taka poszerzona troska o zdrowie pracowników może przekładać się na zmniejszoną absencję, obniżenie strat efektywnego czasu pracy, lepszą jakość i wydajność, dobre relacje społeczne wśród kadry, pozytywny publiczny wizerunek firmy czy nawet jej sytuację finansową.

Udział w projekcie daje możliwość bezpłatnego:

 - dostępu do wiedzy ekspertów z zakresu promocji zdrowia w zakładach pracy – w formie bezpośrednich konsultacji, konferencji, seminariów, szkoleń, a także najnowszych publikacji, materiałów online itp.,
 - przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Pracy i korzystania z wiedzy i doświadczeń firm realizujących już działania/programy/strategie promocji zdrowia oraz nawiązania współpracy pomiędzy wieloma takimi firmami,
 - promowania działań prozdrowotnych firmy, m.in. na stronach internetowych koordynatora oraz partnerów Projektu, Facebook`u, w tradycyjnych przekazach medialnych, w raportach tematycznych i publikacjach naukowych, na krajowych i międzynarodowych konferencjach, etc.

Aktualnie rozpoczynamy działania polegające na gromadzeniu zgłoszeń od firm, które chcą uczestniczyć w Projekcie. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Ogólnopolska Sieć Promocji Zdrowia w Pracy powstała w 1995 r. Jej misją jest upowszechnienie idei promocji zdrowia w pracy m.in. w firmach, strukturach władzy państwowej, środowiskach biznesowych, ochrony zdrowia – głównie medycyny pracy, instytucjach ubezpieczeniowych, w sektorze lifestyle. Sieć kieruje się zasadą dobrowolności w wyborze przez jej członków działań, w które się angażują. Więcej o Sieci na stronie: www.promocjazdrowiawpracy.pl


Konsultacje, które oferujemy w roku 2017 służą temu, by korzystająca z nich firma mogła m.in.:
-  poznać nowe skuteczne metody planowania i wdrażania działań prozdrowotnych, oceny ich przebiegu i efektów,
-  uniknąć wielu potencjalnych niepowodzeń, jakie często towarzyszą realizacji programów prozdrowotnych w pracy (nie popełniać błędów)
-  lepiej zintegrować swoje działania prozdrowotne z kulturą organizacyjną, celami i strategiami rozwoju, wizerunkiem publicznym,
-  podnieść skuteczność realizowanych działań prozdrowotnych i zwiększyć osiągane z nich korzyści,
-  zracjonalizować niektóre koszty takich działań, uczynić je bardziej opłacalnymi,
-  bardziej dostosować realizowane działania do potrzeb i oczekiwań personelu oraz zwiększyć poziom uczestnictwa i zainteresowanie pracowników sprawami zdrowia,
-  doskonalić zarządzanie programem prozdrowotnym i kompetencje zespołu projektowego,
-  wypromować się jako pracodawca dbający o zdrowie personelu.

Konsultacje finansowane są z budżetu projektu – firma nie ponosi ich kosztów. Konsultacji udzielać będą doświadczeni eksperci Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Firmy, które mają interesujące doświadczenia w promowaniu zdrowia pracowników, chcą się nimi dzielić i pragną wzmacniać swój publiczny wizerunek zapraszamy do zaprezentowania swoich działań i dokonań. Eksperci z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy pomogą przeprowadzić analizę i przygotować opis/prezentację realizowanych wdrożeń, udzielą wsparcia w ich popularyzacji. Jeszcze w tym roku zaprosimy wybrane firmy do przedstawienia ich działań prozdrowotnych na dwóch ogólnopolskich konferencjach, w których obok pracodawców uczestniczyć będą centralne instytucje kluczowe dla rozwoju promocji zdrowia pracujących.
Mając nadzieję na owocną i pomyślną współpracę jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl. Formularz znajduje się w załączniku lub na stronie: http://promocjazdrowiawpracy.pl/aktualnosci/zapraszamy-firmy-do-wspolpracy/.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 14 lipca 2017 r.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego:
kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl; whpp@imp.lodz.pl
lub telefonicznego: 042 6314-685, 042 6314-686, 042 6314-673.


 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP