International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health uzyskał nowy Impact Factor w wysokości 0,947 w rankingu Journal Citation Reports. Wartość IF dla IJOMEH w stosunku do lat poprzednich przedstawia się następująco:

IF

 

Medycyna Pracy również uzyskała wskaźnik Impact Factor, który wyniósł 0,416 za rok 2016. Wartość IF dla Medycyny Pracy w stosunku do lat poprzednich przedstawia się następująco:


Na liście JCR znalazło się 147 polskich czasopism (najwyższy IF wyniósł 3,043, najniższy 0,064).

 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP