International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health uzyskał nowy Impact Factor w wysokości 0,947 w rankingu Journal Citation Reports. Wartość IF dla IJOMEH w stosunku do lat poprzednich przedstawia się następująco:

IF

 

Medycyna Pracy również uzyskała wskaźnik Impact Factor, który wyniósł 0,416 za rok 2016. Wartość IF dla Medycyny Pracy w stosunku do lat poprzednich przedstawia się następująco:


Na liście JCR znalazło się 147 polskich czasopism (najwyższy IF wyniósł 3,043, najniższy 0,064).

 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP