Ocena możliwości zastosowania programu ochrony słuchu w warunkach KGHM Polska Miedź S.A.

W dniu 22 maja 2017 r. zespół Zakładu Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy zakończył roczny projekt: Ocena możliwości zastosowania programu ochrony słuchu w warunkach KGHM Polska Miedź S.A.

Celem projektu było przygotowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie skuteczności stosowanych dotychczas metod ograniczenia ryzyka uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem wśród pracowników  Oddziału Zakładu Wzbogacania Rud - O/ZWR.

Punktem wyjścia do opracowania tej ekspertyzy były założenia autorskiego Programu Ochrony Słuchu opracowanego wcześniej przez zespół wykonawców z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera oraz analiza udostępnionych informacji i wyników badań przez przedstawicieli KGHM Polska Miedź S.A.powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP