Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy zapraszają do udziału w konferencji pn. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie - efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, która odbędzie się 13 czerwca 2017 r. w Warszawie, w sali konferencyjnej Centrali ZUS, ul. Szamocka 3/5.

Celem konferencji jest przedstawienie najpowszechniejszych problemów występujących w środowisku pracy m. in. chorób przewlekłych, narastającej liczby schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz zagrożeń psychospołecznych, ich wpływu na funkcjonowanie zarówno pracowników, jak i organizacji oraz wskazanie, jakie środki można zastosować w celu ich ograniczenia. Podjęte zagadnienia mają za zadanie przybliżyć metody, dzięki którym na poziomie organizacji, jak również indywidualnie można skutecznie wpływać na jakość środowiska pracy i własne zdrowie.

Konferencja organizowana jest w ramach europejskiej kampanii informacyjnej 2016-2017 pn. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie, koordynowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji i formularz zgłoszenia dostępne są na stronie http://bezpieczni.ciop.pl/

Zaproszenie organizatorów do pobrania.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP