Na zaproszenie Dyrekcji, 23 maja Podsekretarz  Stanu Zbigniew J. Król, któremu bezpośrednio podlega nasz Instytut,  złożył wizytę roboczą. Wiceminister spotkał się z dyrekcją Instytutu, kierownikami zakładów naukowych oraz samodzielnymi pracownikami naukowymi. Spotkanie miało na celu prezentację działalności naszego Instytutu. Wiceminister odwiedził pracownie i laboratoria Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy, Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska, Kliniki Audiologii i Foniatrii oraz Oddział Toksykologii.

Wizyta miała związek z nowelizacją ustawy o instytutach badawczych z 16 grudnia 2016 roku.

 


 

ZapiszZapisz
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP