Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki 12 edycji konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM. Są to najpopularniejsze konkursy NCN, krakowskiej agencji, finansującej badania podstawowe. W maju rozstrzygnięto je po raz dwunasty, przyznając polskim naukowcom niemal 435 mln zł. We wszystkich konkursach zgłoszono łącznie 4219 projektów, z czego do finansowania skierowano 1042 projekty.

Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki IMP otrzymał finansowanie na realizację dwóch grantów własnych:

SONATA 12 "Efekt Warburga w raku piersi - rola kadmu jako potencjalnego aktywatora czynnika HIF-1alfa", kierownik dr Ewa Jabłońska

oraz

PRELUDIUM 12 "Ekspresja genów szlaku prezentacji antygenu MHCI u pacjentów z nieinwazyjnym rakiem pęcherza moczowego", kierownik dr Edyta Wieczorek.

Finansowanie otrzymał również grant, w którym uczestniczymy jako konsorcjant:

OPUS 12 "Patogeneza depresji: molekularna regulacja homeostazy melatoniny" pod kierownictwem dr hab. Moniki Dmitrzak-Węglarz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP