Pył – metodyka pomiarów, ocena narażenia , 27–28 listopada 2017

Cena kursu , wyżywienia i materiałów dydaktycznych 1.000 zł + koszty zakwaterowania

Osoby chętne prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Szkoleń
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
Tel.+ 42 63 14 680 lub tel/faks +42 63 14 665

e-mail: szkolen@imp.lodz.pl
Instytut posiada bazę noclegową.
Miejsce w pokoju 2-osobowym (1 doba) – 71 zł, w 1-osobowym – 110 zł.
Formularz zgłoszeniowy


Badania psychologiczne osób kierujących pojazdami - przepisy a  praktyka

Szkolenie jest adresowane do psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań osób kierujących pojazdami (praktykujących i rozpoczynających aktywność w tym zakresie) z terenu województwa łódzkiego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
 - Obowiązujące przepisy dotyczące warunków, trybu, zakresu i sposobu  przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzenia dokumentacji związanej z badaniami.
 - Diagnoza psychologiczna i narzędzia diagnostyczne w badaniach dla potrzeb orzecznictwa – zalety i wady stosowanych ankiet, testów oraz aparatury; nowości na „rynku testów”.
 - Nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych – zakres i przebieg kontroli oraz najczęściej stwierdzane błędy i nieprawidłowości.
 - Współpraca lekarz – psycholog w orzecznictwie o zdolności do kierowania pojazdami.

Szkolenie prowadzi: dr Małgorzata Waszkowska

Miejsce i  termin szkolenia: Instytut Medycyny Pracy, Łódź, ul. Św. Teresy 8
29 listopada 2017 r. godz.  10.00
Koszt uczestnictwa: 250 zł

Osoby chętne prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Szkoleń
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
tel. +42 63 14 680 lub tel/fax: +42 64 14 665
e-mail: szkolen@imp.lodz.pl   do dnia 20 listopada 2017 r.

Ponadto prosimy o wpłacenie kwoty 250 zł na konto Instytutu w:
PEKAO SA - II Oddz.  Łódź 46124030281111000028222723 z dopiskiem psychologia.
 


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP