Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dra med. Jerzego Nofera uprzejmie zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Instytutu (III p.), przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
MGR INŻ. ANNY PIEKARSKIEJ-WIJAKTKOWSKIEJ
nt.
„Ostre zatrucia intencjonalne wśród osób dorosłych w aglomeracji miejskiej w latach
2004-2013 - analiza częstości występowania, uwarunkowań i czynników toksycznych”

Promotor: dr hab. med. Anna Krakowiak prof. IMP
Recenzenci: dr hab. med. Renata Złotkowska; dr hab. med. Jacek Sein Anand prof. GUM

Z rozprawą doktorską oraz z opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Naukowej Instytutu (I p.).

Streszczenie doktoratu

Recenzja 1
Recenzja 2


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP