W dniach 19-20 maja odbył się XIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy: „Służba medycyny pracy na progu zmian – rewolucja czy korekta systemu?”.

Ze względu na projektowane modyfikacje w systemie służby medycyny pracy zjazd był szczególną okazją do zapoznania się z kierunkami zmian zarówno w badaniach profilaktycznych, jak i innych zadaniach związanych z realizowaniem opieki profilaktycznej.

Organizatorzy przewidzieli szereg niezwykle ciekawych wystąpień eksperckich obejmujących swoimi tematami przede wszystkim aktualności w medycynie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w badaniach profilaktycznych.

18 maja 2017 r., w  przeddzień  XIII  Krajowego  Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PTMP, które dokonało wyboru nowych władz na kolejną kadencję. 

Prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy została profesor Jolanta Walusiak-Skorupa.

Drogą tajnego głosowania wybrano 22 członków Zarządu Głównego oraz 5 członków Komisji Rewizyjnej.

W Zarządzie Głównym Instytut reprezentować będą: prof. Wojciech Hanke, dr Andrzej Marcinkiewicz, dr Marcin Rybacki oraz dr hab. Marta Wiszniewska. 

 
 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP