Plakat Assessment of selected transcription factors and neoplastic markers in stainless steel welders autorstwa Tadeusza Hałatka, Magdaleny Stanisławskiej, Ewy Jabłońskiej, Edyty Reszki, Moniki Przybek oraz Wojciecha Wąsowicza został wyróżniony podczas 2nd International Cancer Study & Therapy Conference.

Konferencja, która odbyła się w dniach 20-22.02.2017 w Baltimore, USA zgromadziła 200 uczestników z całego świata. Podczas spotkania eksperci z 18 krajów dzielili się wynikami badań i innowacjami w diagnostyce i leczeniu nowotworów.

Na plakacie zaprezentowano wyniki badań z grantu NCN 2013/09/B/NZ7/04092.
Autor doniesienia serdecznie dziękuje współautorom z Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska oraz z Zakładu Genetyki Molekularnej i Epigenetyki.

PLAKAT

 


 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP