1 lutego 2017 Dyrektor Instytutu prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska podpisali umowę o współpracy partnerskiej w zakresie działalności dydaktycznej, rozwojowej oraz naukowo-badawczej.

Strony porozumienia wyraziły wolę udziału we wspólnych projektach naukowych, badawczych, rozwojowych i edukacyjnych.  Sygnatariusze umowy zobowiązali się do wsparcia przy realizacji wspólnych zadań oraz promowania wzajemnej współpracy.

Pani Lidia Kopka, Radca Prezesa ZUS została delegowana do utrzymywania kontaktów i koordynacji współpracy z naszym Instytutem.
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP