5 grudnia 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała projekt Polityki Otwartego Dostępu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Otwarty Mandat będzie miał zastosowanie dla zasobów naukowych IMP od stycznia 2017 roku.

Wypracowany w Instytucie dokument jest zgodny z kierunkami rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych,  rekomendowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zalecenia dla polskich jednostek naukowych dotyczące wprowadzania otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych są odpowiedzią na Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie dostępu do informacji naukowej.  

Pełen tekst dokumentu Polityki Otwartego Dostępu IMP

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP