Projekt InAirQ („Ponadnarodowe Działania Dostosowawcze na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza w Pomieszczeniach Zamkniętych”) ma na celu zdefiniowanie wpływu jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych na stan zdrowia szczególnie podatnej populacji, jaką są dzieci oraz podjęcie działań w celu poprawy zdrowotności środowiska szkolnego w krajach Europy Środkowej.

Głównym założeniem projektu jest zainicjowanie opracowania polityki, działań praktycznych oraz budowanie potencjału na rzecz zmniejszenia negatywnych skutków zdrowotnych jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych w krajach Europy Środkowej. Ma to zostać osiągnięte poprzez podjęcie działań ponadnarodowych; polityki i praktycznych działań, które doprowadzą do zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia człowieka wynikających z narażenia na zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.

Projekt InAirQ będzie realizowany w oparciu o ponadnarodową metodykę i narzędzia. Fakty dotyczące środowiska wewnętrznego, zebrane od poszczególnych partnerów projektu, będą gromadzone, porównywane, oceniane i rozpowszechniane poprzez Wirtualne Repozytorium Zdrowia. W ramach projektu zostanie również utworzone nowe Ponadnarodowe Forum Jakości Środowiska, które będzie miało swój wkład w osiągnięcie zamierzonego celu projektu poprzez dzielenie się rezultatami projektu InAirQ pomiędzy partnerami, asystowanie stronom trzecim zaangażowanym we wdrażanie protokołów poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych oraz podtrzymywanie współpracy z potencjalnymi interesariuszami. W ramach realizacji projektu będą organizowane Kursy Budowania Potencjału, przygotowane specjalnie z myślą o kierownictwie szkół oraz lokalnych instytucjach zarządzających szkołami tak by plany działania zostały wdrożone możliwie jak najlepiej.

Projekt InAirQ jest projektem międzynarodowym współfinansowanym przez UE w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. W projekt zaangażowanych jest 9 partnerów z 5 krajów Unii Europejskiej, w tym  Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera będący jedną z dwóch instytucji reprezentujących Polskę. Pozostali partnerzy to: Hungarian National Public Health Center - jako Partner Wiodący, Municipality of Várpalota (Węgry), Urząd Marszałkowski  Województwa Łódzkiego (Polska), Slovenian National Institute of Public Health, Primary School Karla Destovnika-Kajuha (Słowenia), Czech National Institute of Public Health (Czechy), SiTI - Higher Institute on Territorial Systems for Innovation (Włochy) oraz School Foundation (Włochy).

Okres trwania projektu przewiduje się na 36 miesięcy, licząc od dnia 1 lipca 2016 r. Całkowita wartość projektu to 2.000.325,00 EUR, z czego 1.678.768,75 EUR stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała kwota będzie współfinansowana przez partnerów projektu.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP