Laboratorium Wzorców Wtórnych Zakładu Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi informuje o organizacji badań porównawczych z zakresu pomiaru głównych parametrów fizycznych rejestrowanych przez sprzęt do kontroli jakości diagnostycznej aparatury rentgenowskiej i monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych.

W obecnej edycji badań planujemy objąć porównaniami możliwie jak największą liczbę parametrów fizycznych i charakterystyk reprezentatywnych dla zakresu testów specjalistycznych wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040).

Badania porównawcze przeprowadzone zostaną w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi przy współudziale Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

Planowany termin rozpoczęcia badań: 12.12.2016.
Planowany termin zakończenia badań: 12.01.2017.
Rekrutacja na badania rozpocznie się 10.11.2016 i będzie trwała do 24.11.2016.
Informacji w zakresie organizacji porównań międzylaboratoryjnych udziela:
Marcin Brodecki, tel. (42) 631 45 36 lub (42) 631 45 56, e-mail: marcin.brodecki@imp.lodz.pl


Więcej informacji pod linkiem http://www.imp.lodz.pl/home_pl/oferta_imp/bad_bieglosci/
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP