W dniu 3 listopada br. w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi odbyło się w uroczyste seminarium podsumowujące 15 lat prowadzenia badań profilaktycznych pracowników byłych zakładów przetwórstwa azbestu w Polsce – Programu Amiantus.

Uczestnikami seminarium byli lekarze sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikami z 13 ośrodków medycyny pracy na trenie całego kraju, którzy przedstawili wyniki i doświadczenia z realizacji badań. W spotkaniu wzięli udział także dyrektorzy tych ośrodków oraz zespół Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka związanych z Azbestem IMP, który jest jednostką koordynującą Program.
Program okresowych badań lekarskich prowadzony jest w celu spełnienia ustawowych uprawnień pracowników zatrudnionych w 28 zakładach, które stosowały azbest w produkcji wymienionych w Ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Od rozpoczęcia Programu w 2000 roku, przez 15 lat jego realizacji, badaniami objęto 7687 osób, dla których przeprowadzono łącznie 27 571 profilaktycznych badań lekarskich. Program finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 


 

ZapiszZapisz
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP