We wrześniu i październiku br. odbędą się dyskusje ekspertów z cyklu „Używki, zdrowie i nauka. Laboratorium edukacyjne Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera i Instytutu Łukasiewicza”. Do grona partnerów dołączyły prestiżowe instytucje – Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Akademia Nauk.

Pierwsza debata, realizowana 20 września w partnerstwie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, będzie poświęcona wyzwaniom w profilaktyce i polityce wobec tytoniu w świetle implementacji unijnej dyrektywy tytoniowej i uruchomienia Narodowego Programu Zdrowia. Obecność zapowiedzieli m.in. minister Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny oraz dyrektor Instytutu Medycyny Pracy prof. Konrad Rydzyński i jego zastępca, prof. Wojciech Hanke.

Partnerem drugiego panelu, zaplanowanego na 26 października, będzie Polska Akademia Nauk. Dyskusję pt. „Jak badać nowe produkty dla palaczy? Rola niezależnych instytucji i ośrodków naukowych” otworzy gospodarz – prof. Stanisław J. Czuczwar, wiceprezes PAN. Do udziału w dyskusji zostaną zaproszeni m.in. naukowcy z PAN zaangażowani w badania nad nowymi produktami dla palaczy.

Kolejne planowane debaty z cyklu „Używki, zdrowie i nauka” będą dotyczyły wpływu alkoholu na zdrowie dzieci i młodzieży oraz profilaktyki dotyczącej używek w środowisku pracy. Po każdym z paneli powstanie raport – podsumowanie stanowisk i opinii, określenie głównych punktów dyskusji, wyzwań i rekomendacji. Sprawozdanie zostanie rozesłane do grona ok. 150 ekspertów i liderów opinii w dziedzinie zdrowia publicznego. Wraz z raportami udostępnione zostaną także wywiady przeprowadzone przez Instytut Łukasiewicza z zagranicznymi przedstawicielami środowiska zdrowia publicznego.

Instytut Łukasiewicza specjalizuje się w działalności informacyjno-edukacyjnej z zakresu polityki wobec używek i polityki senioralnej, współpracując z uznanymi autorytetami medycznymi. Fundacja prowadzi kampanie z udziałem prestiżowych partnerów ze środowiska zdrowia publicznego. W ostatnich latach efektem działalności Instytutu są dziesiątki publikacji popularyzatorskich – książek, gazet, materiałów edukacyjnych poświęconych zdrowiu i profilaktyce, a także wiele zrealizowanych debat z udziałem ekspertów.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP