13 lipca Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła wyniki tegorocznego konkursu na tzw. centra referencyjne w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia (EIP AHA). Łódzkie konsorcjum w skali od 1-4 zostało ocenione na dwie gwiazdki i tym samym zostało jedynym w Polsce ośrodkiem o takiej randze.

Łódzkie Centrum Referencyjne to wielki sukces partnerów konsorcjum – Województwa Łódzkiego, Miasta Łodzi, Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Uniwersyteckiego  Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi oraz firmy Ericpol Sp. z o.o.

Decyzja Komisji Europejskiej stanowi wyróżnienie za dotychczasowy wkład w działania na rzecz szeroko rozumianej polityki prosenioralnej, ale również ogromne zobowiązanie dotyczące dalszych intensywnych prac w tym obszarze.

W konferencji prasowej zorganizowanej z tej okazji w Strefie Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udział wzięli przedstawiciele członków konsorcjum tj.:

– Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
– prof. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
– prof. Konrad Rydzyński – Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
– Iwona Iwanicka – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Departamentu Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi
– dr Anna Murlewska – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych USK nr 1 im. N. Barlickiego

Wszyscy zgodnie podkreślali, że Łódzkie Centrum Referencyjne to wielki sukces i jednocześnie szansa dla Łodzi i regionu – jednego z najszybciej starzejących się w Polsce.

EIP AHA to inicjatywa Komisji Europejskiej, która polega na współpracy między Komisją Europejską a krajami, regionami, przemysłem, pracownikami opieki zdrowotnej i społecznej oraz organizacjami reprezentującymi osoby starsze i pacjentów. Partnerstwo to ma na celu poprawę zdrowia i jakości życia osób starszych oraz zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Jako, że dotychczas status ośrodków referencyjnych ds. aktywnego i zdrowego starzenia się posiadały 32 europejskie konsorcja, przede wszystkim z Europy Zachodniej, konkurs miał na celu rozszerzenie skali współpracy w zakresie innowacji i dobrych praktyk w obszarze „healthy ageing”.

Łódzki Ośrodek Referencyjny będzie jedynym w Polsce i jednym z dwóch w Europie Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji na: http://www.scale-aha.eu/rs2016-results.html

 

Zdjęcia pochodzą z materiałów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, www.umed.pl

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP