STOFFENMANAGER® - POLSKA WERSJA JĘZYKOWA MODELU W PRAKTYCE

Na stronie https://stoffenmanager.nl/ dostępna jest już polska wersja językowa modelu służącego do szacowania narażenia na substancje chemiczne w środowisku pracy oraz do oceny ryzyka. Stoffenmanager® jest jednym z bezpłatnych modeli rekomendowanych przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Zapraszamy na szkolenie z obsługi modelu, które odbędzie się w dniu 21.09.2016 w Instytucie Medycyny Pracy.

Szkolenie jest kierowane do przedsiębiorców, zajmujących się rejestracją substancji chemicznych, sporządzaniem scenariuszy narażenia, Raportu Bezpieczeństwa Chemicznego oraz kart charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006 r. zwanym rozporządzeniem REACH (w wersji sprostowanej Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007 r. str. 3, wraz z późn. zm.)

oraz do pracodawców, którzy zobowiązani są do sporządzania oceny ryzyka zdrowotnego, w tym oceny narażenia, stwarzanego przez czynniki chemiczne zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dn. 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. nr 11/2005 poz.86 wraz z późn. zm.), jak również do pracowników inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i pracowników służb BHP.

Więcej informacji na temat szkolenia w zakładce: Edukacja / Szkolenia i kursy / Kursy dla pracowników inspekcji sanitarnej oraz pracodawców i pracowników służb BHP 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP