Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, organizator Międzynarodowej Konferencji "Ochrona życia i zdrowia pracujących w sektorze budownictwa", przesłał podziękowania dla prof. Jolanty Walusiak-Skorupy za udział oraz pomoc w realizacji tematów konferencji.

Prof. Jolanta Walusiak-Skorupa, podczas konferencji wygłosiła referat: Zagrożenia zdrowotne pracowników sektora budownictwa.

W konferencji, która odbyła się 25.06.2016 roku w Warszawie uczestniczyło ponad 120 osób, które wysoko oceniły poziom merytoryczny prelekcji. Adresatami konferencji byli pracodawcy z sektora  budownictwa, pracownicy służby bhp, społeczni inspektorzy pracy oraz inne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa pracy.

Międzynarodowa konferencja pt. "Ochrona życia i zdrowia pracujących w sektorze budownictwa”, to odpowiedź na apel Rady Ochrony Pracy, powołanej przy Sejmie RP, na podejmowanie przez instytucje, także pozarządowe, działania na rzecz eliminowania zagrożeń i wypadków w sektorze budownictwa.


powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP