International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health uzyskał nowy Impact Factor w wysokości 0,780 w rankingu Journal Citation Reports. Wartość IF dla IJOMEH w stosunku do lat poprzednich przedstawia się następująco:

 

 


 


Medycyna Pracy również uzyskała wskaźnik Impact Factor, który wyniósł 0,401 za rok 2015. Wartość IF dla Medycyny Pracy w stosunku do lat poprzednich przedstawia się następująco:

 

 
  

Na liście JCR Science Edition znalazło się 135 polskich czasopism (najwyższy IF wyniósł 2,804, najniższy 0,190), wśród nich 65 miejsce zajął IJOMEH, a 118 Medycyna Pracy.
Na liście JCR Social Science Edition znalazło się 8 polskich czasopism (najwyższy IF wyniósł 1,444, najniższy 0,073).
 
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP