KURSY DLA EKSPERYMENTATORÓW, PRZYZNAJĄCE LICENCJE NA WYKONYWANIE BADAŃ NA ZWIERZĘTACH LABORATORYJNYCH

"Zwierzęta laboratoryjne dla celów naukowych lub edukacyjnych w eksperymentach biomedycznych"

Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z wytycznymi ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. 2015 poz. 628) oraz za Zgodą Lokalnej Komisji Etycznej.
 

Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw wykładów i ćwiczeń praktycznych, które pozwolą otrzymać licencję w zakresie poszczególnych odpowiedzialności dla:

Osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie i uzyskanie Licencji „P”

Osób wykonujących procedury i uzyskanie Licencji „W”

Osób uczestniczących w wykonywaniu procedur i uzyskanie Licencji „Ucz”

Osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach i uzyskanie Licencji „U”

Osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i uzyskanie Licencji „O”

Osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku oraz dobrostanem tych zwierząt i uzyskanie Licencji „N”

Szkolenie odbędzie się w dniach: 05-09.09.2016.
Koszt szkolenia: 800 zł

Pliki do pobrania:
Program szkoleń
Formularz zgłoszeniowy

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń oraz wypełniony Formularz zgłoszeniowy dla osób chętnych do uczestnictwa w szkoleniu, prosimy kierować na adres e-mail: jpzelga@imp.lodz.pl z dopiskiem "szkolenie zwierzęta laboratoryjne"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP