W dniach 25-27 października 2016 r. odbyło się XVII Sympozjum Higiena pracy - aktualne problemy, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy.

W Sympozjum udział wzięły 132 osoby: higieniści przemysłowi, pracownicy wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej, pracownicy służb medycyny pracy, pracownicy laboratoriów środowiska pracy i działów BHP w zakładach pracy.

Celem Sympozjum było przedstawienie i przedyskutowanie problematyki związanej z szeroko rozumianą profilaktyką negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Podczas trwania Sympozjum przedstawiono doniesienia dot. zagrożeń w przemyśle czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi oraz z zakresu toksykologii, fizjologii, psychologii i ergonomii pracy, organizacji opieki zdrowotnej i prawa chemicznego.

Wykłady przeprowadzane były przez cenionych specjalistów z kraju i zagranicy. Wiodące referaty powierzono specjalistom higieny i medycyny pracy m.in. z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Europejskiej Agencji Chemikaliów, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Biura ds. Substancji Chemicznych.
 


 


fot. Małgorzata Niełaczna

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP