W dniach 25-27 października 2016 r. odbyło się XVII Sympozjum Higiena pracy - aktualne problemy, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy.

W Sympozjum udział wzięły 132 osoby: higieniści przemysłowi, pracownicy wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej, pracownicy służb medycyny pracy, pracownicy laboratoriów środowiska pracy i działów BHP w zakładach pracy.

Celem Sympozjum było przedstawienie i przedyskutowanie problematyki związanej z szeroko rozumianą profilaktyką negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Podczas trwania Sympozjum przedstawiono doniesienia dot. zagrożeń w przemyśle czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi oraz z zakresu toksykologii, fizjologii, psychologii i ergonomii pracy, organizacji opieki zdrowotnej i prawa chemicznego.

Wykłady przeprowadzane były przez cenionych specjalistów z kraju i zagranicy. Wiodące referaty powierzono specjalistom higieny i medycyny pracy m.in. z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Europejskiej Agencji Chemikaliów, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Biura ds. Substancji Chemicznych.
 


 


fot. Małgorzata Niełaczna

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP