W dniach 30 maja – 1 czerwca 2016 r. odbyła się kolejna edycja warsztatów naukowych NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII: GENETYCZNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA - BIOMARKERY NARAŻENIA, EFEKTU I WRAŻLIWOŚCI organizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.  Patronat nad tegorocznymi warsztatami objęła Prezydent m. Łodzi Hanna Zdanowska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

W warsztatach uczestniczyło ponad 70 osób reprezentujących jednostki naukowo-badawcze z całej Polski, w tym 8 studentów łódzkich uczelni.

Obrady odbywały się w 5 interdyscyplinarnych sesjach. Najlepsi specjaliści przedstawiali aktualny stan wiedzy i jej praktyczne zastosowanie nt. biomarkerów pozwalających ocenić narażenie zarówno zawodowe jak i środowiskowe na substancje chemiczne. Kolejny cykl wykładów dotyczył analizy najbardziej skutecznych biomarkerów pozwalających ocenić skutki biochemiczne czy fizjologiczne narażenia na substancje chemiczne, a także wczesnych markerów, predysponujących do rozwoju określonych stanów chorobowych u ludzi. Wykładowcy tegorocznych warsztatów wskazywali na konieczność tworzenia biobanków – potencjalnych dostarczycieli materiału do badań przede wszystkim genetycznych i z zakresu biologii molekularnej, na właściwy dobór grup badanych, zwłaszcza w ocenie narażenia środowiskowego i stosowanie odpowiednio czułych technik analitycznych:  chromatografii cieczowej i gazowej połączonej ze spektrometrią mas, immunochemii, biologii molekularnej itp. Zwrócono także uwagę na rolę właściwej, indywidualnie zróżnicowanej diety i regulowania dietą odpowiedzi organizmu na poziomie DNA, a co za tym idzie aktywności enzymatycznej i funkcjonalnej i możliwości modulowania potencjalnych skutków narażenia na substancje chemiczne.

Sesjom referatowym towarzyszyła sesja plakatowa, w trakcie której młodzi pracownicy naukowi, a także studenci kół naukowych przedstawili 20 plakatów. Zarząd Główny PTToks ufundował 3 nagrody za najlepsze prezentacje wizualne w sesji plakatowej. Laureatami nagrody Io byli: pani Magdalena B. Król i wsp. z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi za pracę „Profil ekspresji genów receptorów estrogenowych i enzymów antyoksydacyjnych w tkance guza oraz tkance prawidłowej oraz w leukocytach krwi obwodowej kobiet z rakiem piersi i grupie kontrolnej”, IIo – pani Karolina Stawarczyk i wsp. reprezentująca Studenckie Koło Toksykologii przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi za pracę „CYP1A jako potencjalny biomarker narażenia na trwałe zanieczyszczenia organiczne środowiska”, IIIo – pani Zofia Marchewka i wsp. z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu za pracę pt. „Użyteczność transferazy glutationowej π (GST-π) w diagnostyce raka pęcherza”.

Tegoroczne warsztaty pozwoliły zidentyfikować cały szereg czynników, które składają się na odpowiedź organizmu na narażenie na substancje chemiczne. Procesy biochemiczne zachodzące w komórce wskazują na znaczenie nie tylko wielkości i czasu narażenia, ale także narażenia współtowarzyszącego (np. dym tytoniowy, przyjmowane leki), preferencji dietetycznych czy genetycznie zdeterminowanej wrażliwości osobniczej.

Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca.


 

 
 
 
 

 

                      

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP