W późnych godzinach popołudniowych w dniu 22.03.2016 r. na spotkanie z Dyrekcją Instytutu przybył  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr Jarosław Pinkas. Towarzyszyła mu Poseł Ziemi Łódzkiej, Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia lek. med. Joanna Kopcińska.
Gościom przedstawiono strukturę i osiągnięcia Instytutu, podkreślając te obszary działania, które mogą zainteresować bezpośrednio Ministerstwo Zdrowia np. bazy danych prowadzone w IMP z mocy prawa, jak i te, które choć nie mają umocowania prawnego, mogą dostarczać unikalnych danych o zagrożeniach w środowisku pracy lub informują o stanie zdrowia pracujących. 
Gorącą i konstruktywną dyskusję wywołały nasze propozycje zmian w opiece nad zdrowiem pracujących i uczynieniem służby medycyny pracy mocnym i stałym elementem zdrowia publicznego. Ustalono, które z proponowanych zmian należy i można wprowadzić stosunkowo szybko, a które wymagają pogłębionej dyskusji z Ministerstwem Zdrowia oraz reprezentantami środowiska lekarzy medycyny pracy.
Ministra J. Pinkasa najbardziej interesowała działalność kliniczna. W spotkaniu uczestniczyła prof. J. Walusiak-Skorupa, która wyjaśniała problemy związane ze zdrowiem pracujących, w szczególności trudności w funkcjonowaniu opieki profilaktycznej, związane z przestarzałymi przepisami prawnymi oraz możliwości działań profilaktycznych i wspierających osoby z problemami zdrowotnymi na rynku pracy w ramach działalności służby medycyny pracy. 
Prof. M. Śliwińska-Kowalska przedstawiła problemy związane z realizacją zadań z audiologii i foniatrii, które spotkały się z żywym zainteresowaniem Pana Ministra i będą kontynuowane na szerszym forum.  Na koniec wizyty Sekretarz odwiedził Klinikę Toksykologii, gdzie zapoznał się z problemami i odbyła się dyskusja o jej przyszłości w strukturach IMP.
 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP