Dr hab. Maciej Stępnik prof. IMP, 23 marca 2016 roku otrzymał od Dyrektora Jednostki C2 – Country knowledge and scientific committees (EC) oficjalny list informujący o powołaniu go na nowego członka Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (Scientific Committee on Consumer Safety – SCCS).

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS), jako Komitet działający w ramach struktur Komisji Europejskiej, wydaje opinie na temat zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa (chemicznych, biologicznych, mechanicznych i innych zagrożeń fizycznych) ze strony produktów nieżywnościowych (np. produktów kosmetycznych i ich składników, zabawek, tekstyliów, odzieży i artykułów gospodarstwa domowego) oraz usług (np. tatuowanie, sztuczne opalanie). SCCS zazwyczaj wydaje opinie lub raporty w odpowiedzi na konkretne zlecenie. Może jednak również z własnej inicjatywy, publikować sprawozdania dotyczące konkretnych tematów.

Profesor Stępnik jako członek SCCS będzie odgrywał istotną rolę w rozwoju polityki Unii Europejskiej, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska w służbie obywateli UE. Kierownik Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy oprócz gratulacji otrzymał jednocześnie zaproszenie do udziału w pierwszym posiedzeniu komitetów naukowych, które odbędzie się w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 roku w siedzibie Komisji w Luksemburgu.

Więcej informacji o Komitetach Naukowych KE:
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/legal_documents/index_en.htm

List gratulacyjny
 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP