Zapraszamy do udziału w szkoleniu: "Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym  – obowiązki pracodawcy i rola służb kontrolnych"

Szkolenie kierujemy do:
 - pracowników inspekcji sanitarnej nadzorujących zakłady pracy pod kątem czynników rakotwórczych lub mutagennych, zajmujących się wprowadzaniem danych z rejestrów zakładowych do bazy centralnej prowadzonej przez IMP w Łodzi oraz przeprowadzających ocenę narażenia zawodowego na ww. czynniki w toku podejmowania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 - pracodawców i pracowników służb BHP w zakładach pracy, w których są stosowane lub mogą powstawać w trakcie pracy czynniki rakotwórcze lub mutagenne.

Dodatkowo zapewniamy Państwu BEZPŁATNE INDYWIDUALNE KONSULTACJE przed
rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.


Termin szkolenia:  15 listopada 2016.   

Program szkolenia:
9.15 – 9.45 rejestracja uczestników
9.15 – 9.45 KONSULTACJE INDYWIDUALNE - mgr inż. Katarzyna Konieczko, dr Jerzy Olszewski, mgr inż. Grzegorz Krzychowicz
9.45 – 9.55 Wprowadzenie do problematyki szkolenia - prof. dr hab. Sławomir Czerczak
9.55 – 11.25 Substancje, mieszaniny i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy – problemy interpretacyjne związane z substancjami bez zharmonizowanej klasyfikacji, „kontakt” i „narażenie” w odniesieniu do czynników chemicznych, omówienie najczęściej spotykanych problemów związanych z wypełnianiem załączników do rozporządzenia - mgr inż. Katarzyna Konieczko
11.25 – 11.45 przerwa kawowa
11.45 – 12.30 c.d. - mgr inż. Katarzyna Konieczko
12.30 – 13.00 Nowotwory złośliwe pochodzenia zawodowego – aspekty orzecznicze - dr hab. n. med. Marta Wiszniewska
13.00 – 13.30 Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji o działaniu rakotwórczym – specyfika ustalania wartości w oparciu o ryzyko akceptowalne - dr Anna Pałaszewska-Tkacz
13.30 – 14.15 obiad
14.15 – 15.45 Promieniowanie jonizujące – nowelizacja dyrektywy Rady 2013/59/Euratom i ustawy Prawo atomowe; wprowadzenie rozróżnienia pojęć „kontakt” i „narażenie” do celów prowadzenia rejestrów w zakładach pracy - dr Jerzy Olszewski
15.45 – 16.30 KONSULTACJE INDYWIDUALNE - mgr inż. Katarzyna Konieczko, dr Jerzy Olszewski, mgr inż. Grzegorz Krzychowicz
 

Na zgłoszenia oczekujemy w terminie 7 dni przed rozpoczęciem poszczególnych szkoleń.
Zajęcia odbędą się na terenie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 w godz. 9:45 – 15:45. Konsultacje indywidualne w godz. 9:15 – 9:45
oraz 15:45 – 16:15.

Uczestnicy otrzymają świadectwa potwierdzające udział w szkoleniu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres sekretariatu szkolenia:
Instytut Medycyny Pracy
Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
91-348 Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
Tel./Fax:  42 63 14 702    e-mail: malgo@imp.lodz.pl

Koszt uczestnictwa wynosi 700 zł i obejmuje: materiały szkoleniowe, obiad, kawę,
herbatę w przerwach.
Wpłat należy dokonywać w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na konto:
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi; NIP: 724 000 31 25; PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi 46 1240 3028 1111 0000 2822 2723.
W tytule przelewu koniecznie prosimy podać nazwisko uczestnika z dopiskiem CZYNNIKI RAKOTWÓRCZE.

Ogólne informacje i karta zgłoszenia dostępna w zakładce szkolenia i kursy.

Noclegi - rezerwacji miejsc hotelowych dokonują Państwo we własnym zakresie.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP