W dniu 3-go lutego 2016 r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbyło się spotkanie członków sieci Centrum Radonowe. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw formalnych oraz przyszłych działań Centrum.

Podczas spotkania przeprowadzono wybór nowego prezesa Centrum Radonowego, którym został dr Jerzy Olszewski, reprezentujący Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.


Pozarządowa Międzynarodowa Sieć Naukowa - Centrum Radonowe zrzesza instytuty i uczelnie zajmujące się szeroko rozumianą tematyką radonową. Centrum Radonowe powstało 26 marca 2002 roku.

Instytucje tworzące Centrum Radonowe tworzą płaszczyznę współpracy naukowej w zakresie ochrony radiologicznej w środowisku pracy i miejscach zamieszkania. Od wielu lat członkowie Centrum aktywnie uczestniczą w pracach badawczych i pomiarowych oraz prowadzą działalność edukacyjno-informacyjną dla społeczeństwa w dziedzinie promieniotwórczości w środowisku.

W projektach indywidualnych oraz wspólnych Członków Sieci Centrum badane są aspekty geologiczne, meteorologiczne oraz techniczne mające wpływ na poziom ryzyka radonowego. Sieć realizuje również wspólne projekty, których wyniki dały istotny wkład do wiedzy na temat zagrożenia wynikającego z ekspozycji na radon w mieszkaniach i miejscach pracy. Centrum bierze udział w tworzeniu europejskiej Mapy Ryzyka Radonowego.

Dzięki współpracy Instytucji tworzących Sieć przeprowadzane są pomiary porównawcze stężeń radonu w powietrzu oraz w wodzie.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP