Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oferuje kompleksową opiekę profilaktyczną dla lekarzy dentystów i innych osób, które w ramach prowadzonej własnej działalności leczniczej są zawodowo narażone na promieniowanie jonizujące związane z używaniem aparatów RTG.

Oferta obejmuje:
– badania profilaktyczne, obejmujące w swym zakresie konsultacje specjalistyczne i badania pomocnicze niezbędne do wydania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące, o którym mowa w ustawie Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r.

Koszt badania obejmujący badanie przez lekarza uprawnionego z wydaniem orzeczenia, konsultację okulistyczną oraz badania laboratoryjne (morfologia krwi + retikulocyty)
wynosi 125 zł.
Dla osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące i korzystających z oceny dozymetrycznej (dozymetria indywidualna), wykonywanej rutynowo w IMP w Łodzi przewidywane są 10% zniżki.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań lub w celu ustalenia szczegółów badania prosimy o kontakt z Rejestracją (tel.: 42 631 47 41) lub sekretariatem (tel.: 42 63 14 727).

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o objęcie opieką profilaktyczną

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP