RAPORT KOŃCOWY
z badań przeprowadzonych na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi „Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8–16 lat”

 
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi we współpracy z dr hab. Dorotą Podgórską-Jachnik, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zrealizowało na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi badania, których efektem jest prezentowany raport końcowy pn. „Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8–16 lat”

Głównym celem badań było rozpoznanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 8–16 lat z orzeczoną niepełnosprawnością kształconych w ramach szkolnictwa specjalnego w województwie łódzkim. Raport badawczy powstał w oparciu o szeroko zakrojone badania ilościowe i jakościowe rodziców z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością uczęszczających do szkół specjalnych na terenie województwa łódzkiego oraz uczniów tychże placówek.

Raport otwiera rozbudowany wstęp przedstawiający kluczowe zagadnienia teoretyczne oraz przegląd dotychczas przeprowadzonych badań dotyczących tego obszaru. Zawiera on treści przydatne dla zrozumienia i interpretacji uzyskanych rezultatów empirycznych. Kolejna część tekstu zawiera założenia metodologiczne badań oraz wyniki prowadzonych wywiadów swobodnych i kwestionariuszowych. Raport zamykają wnioski i postulaty dotyczące polityki społecznej wspierającej rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością. W opracowaniu zawarto zalecenia dla polityki społecznej i rozwiązań na różnych szczeblach organizacji wsparcia.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem: http://www.rcpslodz.pl/admin/zdjecia/file/2016/2016-01-29-DBA/rcps-lodz-badanie-potrzeb_015.pdf

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP