Human Resources Strategy for Researchers

04.02.2016 Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński podpisał deklarację poparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Tym samym dołączył do grona instytucji naukowo-badawczych
i akademickich uznających wartość zasad zawartych w Karcie i Kodeksie i zobowiązał się
do ich stosowania.

Lista europejskich instytucji, które już zadeklarowały poparcie dla inicjatywy KE znajduje się
na poniższej stronie: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode#P.

Celem zasad „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” będących częścią strategii Komisji Europejskiej Human Resources Strategy for Researchers jest  tworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych, co w efekcie prowadzi do zwiększania atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Promowanie doskonałości naukowej obejmuje stworzenie odpowiedniego środowiska badań, szkoleń oraz rozwoju kariery naukowej, a także promowania wartości mobilności.  

Instytucje działające w sferze B+R (np. instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa)
oraz organizacje finansujące badania, które wdrożą zasady „Europejskiej Karty Naukowca”
i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” do swoich wewnętrznych regulacji zostają wyróżnione przez Komisję Europejską  poprzez  nadanie im logo "HR Excellence in Research". KE promuje również takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.  

 

 


W Polsce do tej pory logo otrzymały następujące instytucje: Wrocławskie Centrum Badań
EIT+ (styczeń 2016), Instytut Agrofizyki PAN (styczeń 2016), Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu (listopad 2015), Instytut Fizyki PAN (lipiec 2015), Instytut Chemii Fizycznej PAN (grudzień 2014), Instytut Genetyki Roślin PAN (styczeń 2014), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (październik 2013), Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (luty 2013), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (czerwiec 2012).

Proces wdrażania zasad Karty i Kodeksu rozpocznie się od przeprowadzenia szczegółowej analizy zgodności wewnętrznych działań, regulacji oraz procedur z tymi wskazanymi w Karcie
i Kodeksie.  Na tej podstawie określone zostaną mocne i słabe strony funkcjonowania IMP. Dalsza poprawa zasad będzie w pełni zgodna z celami strategicznymi i bieżącymi planami rozwoju Instytutu.

 
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP