Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy IMP w Łodzi zaprasza na konferencję Women and Men Facing Everyday Challenges. Work and Life Demands in the Context of Gender, która odbędzie się w dniach 19–21.05.2016 r. w Łodzi.

Konferencję swoim patronatem objęła Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska.Konferencja  będzie poświęcona analizie i dyskusji następujących zjawisk: zdrowie, wymagania i wyzwania stawiane przez pracę i życie pozazawodowe, work-life balance, stres i przemoc. Wszystkie wyżej wymienione zagadnienia często nie są niezależne od płci, wymagają więc badań i poszukiwania rozwiązań, które uwzględniają perspektywę płci.

Tematyka konferencji będzie skoncentrowana wokół 6 głównych tematów:

– Rosnące i często sprzeczne oczekiwania stawiane współczesnemu rodzicielstwu.
– Udogodnienia i bariery w osiąganiu równowagi praca-dom.
– Problemy równości płci w pracy i w domu.
– Stereotypy związane z płcią i rozwojem kariery.
– Płeć a trauma i poniżenie.
– Zdrowie i dobrostan kobiet i mężczyzn.

Strona internetowa poświęcona konferencji: http://genderchallenges2016.eu/

Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy na portalu Facebook

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP