POMIARY NARAŻENIA NA PROMIENIOWANIE FOTONOWE


Zakład Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy  im. prof. J. Nofera w Łodzi  zajmuje się szeroko rozumianą problematyką narażenia na promieniowanie fotonowe, a w szczególności dozymetrią indywidualną.
Od 1966 r., od kiedy prowadzimy pomiary, zgromadziliśmy największą bazę danych rocznych dawek osób zawodowo narażonych na wspomniane promieniowanie. Od ponad 10 lat  nasz Zakład posiada Certyfikat  Akredytacji Laboratorium Badawczego  nr AB 327 nadany przez PCA.


INDYWIDUALNY RÓWNOWAŻNIK DAWKI Hp(10)
(dawka „na całe ciało”)

METODA FOTOMETRYCZNA

Specyfikacja techniczna:
promieniowanie: fotonowe
typ detektora: komplet dwóch błon dozymetrycznych (wysokoczuła i niskoczuła)
zakres energii: (24–662) keV
zakres roboczy: (0,1–1000) mSv
 


 

METODA TERMOLUMINESCENCYJNA

Specyfikacja techniczna:
promieniowanie: fotonowe
typ detektora: LiF: Mg, Ti detektor termoluminescencyjny
zakres energii: (24–1250) keV
zakres roboczy: (0,1–1000) mSvPRZESTRZENNY RÓWNOWAŻNIK DAWKI H*(10)
„dozymetria środowiskowa”


Specyfikacja techniczna:
promieniowanie: fotonowe
typ detektora:  LiF: Mg, Cu, P detektor termoluminescencyjny
zakres energii:  (24–1250) keV
zakres roboczy: (0,005–1000) mSvINDYWIDUALNY RÓWNOWAŻNIK DAWKI Hp(0,07)
(dawka „na skórę dłoni”)

Nowy model dozymetru pierścionkowego!METODA TERMOLUMINESCENCYJNA

Specyfikacja techniczna:
promieniowanie: fotonowe
typ dozymetru TL: Lif: Mg, Ti  
zakres energii: (24–1250) keV
zakres roboczy: (0,05–5000) mSv


Gwarancja wysokiej jakości i atrakcyjnej  ceny!

Oferowane przez Zakład Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi  metody pomiaru promieniowania fotonowego charakteryzuje  wysoka jakość potwierdzona certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji.

Kontakt z klientem:
tel./fax: (42) 631 45 39
tel. (42) 631 45 54, (42) 631 45 30, (42) 631 45 31
e-mail: dozymetr@imp.lodz.pl

Zakład Ochrony Radiologicznej
Sekretariat Zakładu: tel./fax: (42) 631 45 39

Kierownik Zakładu:    
dr hab. Marek Zmyślony, prof. IMP    
tel.: (42) 631 45 57, e-mail: zmyslmar@imp.lodz.pl

______________________________________________________________

Laboratorium Wzorców Wtórnych od roku 2005 posiada akredytacje PCA na wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych w polach promieniowania fotonowego.

Zgodnie z zakresem akredytacji w Laboratorium wykonuje się wzorcowania:
– analogowych i cyfrowych przyrządów dozymetrycznych stosowanych w ochronie radiologicznej;
– i  dozymetrycznego wyposażenia pomiarowego do realizacji podstawowych
i specjalistycznych testów kontroli jakości aparatury rentgenowskiej (w całym zakresie energii promieniowania stosowanego klinicznie);
– pasywnych dozymetrów  indywidualnych i środowiskowych (termoluminescencyjnych
i filmowych);
– nieinwazyjnych mierników wysokiego napięcia lampy rentgenowskiej i czasu ekspozycji.

oraz badania:
– w zakresie pomiarów ekspozycji na radon za pomocą detektorów śladowych.


Oferujemy również szeroką gamę pomiarów niestandardowych, związanych z oceną ochronności osłon przeciwradiacyjnych oraz oceną radiacyjną środowiska pracy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Kontakt z klientem:
tel. (42) 63 14 536, (42) 63 14 556
e-mail: abed@imp.lodz.pl, marbrod@imp.lodz.pl

broszura do pobrania


Dokumenty do pobrania:

Zlecenie na dozymetrię filmową całego ciała

Zlecenie na dozymetrię TL całego ciała

Zlecenie na dozymetrię TL pierścionkową

Zlecenie na dozymetrię TL środowiskową

Instrukcja postępowania z dozymetrami fotometrycznymi (*.pdf)

Instrukcja stosowania dozymetrów pierścionkowych u osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania fotonowego (*.pdf)

 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP