Wśród uczestników konferencji znaleźli się pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, laboratoriów pomiarowo-badawczych, zakładów przemysłowych oraz służb BHP i innych jednostek zajmujących się ochroną zdrowia pracowników w Polsce.

Wykłady dotyczyły aktualnych problemów z zakresu higieny pracy i obejmowały następujące zagadnienia:
– chemiczne, fizyczne i biologiczne czynniki szkodliwe w środowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czynników rakotwórczych, nanomateriałów, zagrożeń pyłowych w środowisku pracy, w tym nowej wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) krzemionki krystalicznej a także problemu zawodowego narażenia na cytostatyki;
– ustawodawstwo Polskie i UE regulujące kwestie z zakresu higieny pracy;
– ochrona zdrowia osób pracujących i stan warunków pracy;
– fizjologia i ergonomia pracy;
– profilaktyka wypadków przy pracy;
– choroby zawodowe w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem alergii zawodowych;
– jakość badań laboratoryjnych w higienie pracy i ich ocena;
– zastosowanie modeli bezpomiarowych w higienie pracy ze zwróceniem uwagi na modele II stopnia oraz modele do oceny narażenia dermalnego.

Wśród zaproszonych wykładowców byli zarówno pracownicy naukowi Instytutu Medycyny Pracy jak również specjaliści ds. higieny i medycyny pracy z wielu jednostek naukowych i medycznych z całego kraju.
W przerwach można było uczestniczyć w sesji plakatowej poruszającej wiele interesujących problemów z zakresu higieny pracy.
Tegoroczne Sympozjum zostało podsumowane przez uczestników jako wyjątkowo udane, na wysokim poziomie pod względem merytorycznym i niezbędne  w rozwiązywaniu problemów dotyczących higieny pracy i ochrony zdrowia pracowników.

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP