Pogrążeni w głębokim smutku pragniemy poinformować o nagłej śmierci wieloletniego pracownika Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi dra n. med. Jerzego A. Kopiasa.

Dr Kopias przepracował w Instytucie 30 lat kierując do roku 2004 Pracownią Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej wchodzącą w skład Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia. Od 2004 roku objął funkcję kierownika tego Zakładu, przekształconego później w Zakład Polityki Zdrowotnej.
W swojej pracy zawodowej całkowicie poświęcił się zagadnieniom ochrony zdrowia pracujących i aktywnie uczestniczył w reorganizacji tego systemu po roku 1989. Był współautorem prawno-organizacyjnych podstaw powołania i funkcjonowania służby medycyny pracy i konstruktywnym recenzentem efektów jej działania. Doskonale znał rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia pracujących zalecane i wdrażane w państwach UE. Wykorzystywał tę wiedzę w licznych ekspertyzach i pracach badawczych. Wraz z podległym zespołem realizował szereg projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym projektów wykonywanych w szerokiej międzynarodowej kooperacji.  

Kilkakrotnie został wybrany do Rady Naukowej IMP w Łodzi. Był członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP w VIII Kadencji. Należał do Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, w którym przez dwie kadencje pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Głównego i aktywnie uczestniczył w działalności naukowej Towarzystwa. Był cenionym wykładowcą obdarzonym talentem krasomówczym.

Dr n. med. Jerzy A. Kopias, dla znajomych i przyjaciół po prostu Jurek, był człowiekiem o charyzmatycznej osobowości, niebanalnych poglądach i urzekającym poczuciu humoru. Od sierpnia br. był na emeryturze. Cieszył go wolny czas, który wreszcie mógł poświęcić swojej wielkiej pozazawodowej pasji – hodowli storczyków. Był bowiem autorytetem także w tej dziedzinie. Należał do Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków i jako doświadczony hodowca popularyzował wiedzę o tych roślinach. Zamierzał wydać książkę o storczykach i albumy z ich zdjęciami. Niestety, nagła śmierć uniemożliwiła realizację tych marzeń. Straciliśmy na zawsze serdecznego Kolegę i Przyjaciela.

Żegnaj Jurku!

Pogrzeb dra n. med. Jerzego Kopiasa odbędzie się 16. października br. o godz. 12:10 w Łodzi na Cmentarzu Rzymskokatolickim pod wezwaniem św. Wincentego przy ul. Smutnej 9 (Doły).
 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP