W dniach 11–13 października 2015 r. w Łodzi odbędzie się cykl konferencji i warsztatów zorganizowanych w ramach działalności konsorcjum EIT Health Poland. W tych dniach Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz firma Ericpol – członkowie konsorcjum, zapraszają do udziału w wydarzeniach poświęconych tematyce aktywnego życia i zdrowego starzenia się oraz szeroko rozumianej opieki profilaktycznej nad pracującymi.

11. października 2015 r. w godzinach 16:00–19:00 w Muzeum Sztuki MS2 (ul. Ogrodowa 19, Łódź) odbędzie się seminarium poświęcone innowacjom w dziedzinie aktywnego życia i zdrowego starzenia się.

W dniach 12–13.10.2015 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, (ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź) będą miały miejsce warsztaty i konferencja.

Warsztaty „Skuteczne systemy profilaktycznej opieki pracowników”
Warsztaty podyktowane są przez Wyzwanie nr 2 platformy EIT-Health – "Wspieranie Aktywności Osób Starszych – Interwencje w miejscu pracy na rzecz stabilnego zatrudnienia". Ich celem jest dążenie do stymulowania rozwoju przyszłych projektów, obejmujących  promocję zdrowia i profilaktykę chorób w miejscu pracy w celu poprawy trwałego zatrudnienia poprzez optymalizację fizycznego środowiska pracy. Wykorzystując technologie wspomagające możemy zapewnić starszym pracownikom dłuższą i bezpieczną pracę. Dodatkową korzyścią realizacji Wyzwania jest zachowanie starszych pracowników na dłużej i umożliwienie im dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą know-how z młodszymi pracownikami.

Wystąpienia w ramach warsztatów:
– Systemy rejestrowania danych zawierających informacje z okresowych badań pracowników – dr hab. M. Wiszniewska (IMP)
– Konkretne działania (stres związany z pracą, wczesne wykrywanie chorób przewlekłych, modyfikowalne czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych) – prof. dr hab. Wojciech Hanke (IMP)
– Ocena zdrowotnych zachowań oparta na systemach teleinformatycznych na rzecz wdrożenia programów promocji zdrowia w miejscu pracy – dr hab. J. Pyżalski (IMP), dr M. Gajowniczek (Ericpol)
– Powrót do wspierania pracy, zarządzanie wiekiem – prof. dr hab. J. Walusiak-Skorupa (IMP)
 
W tych samych dniach, tj. 12–13.10.2015 r., w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, (ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź), odbędzie się Konferencja Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi podsumowująca działania w ramach projektów:
„Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER” oraz „Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących”.
 

Konferncje finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP