Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof. dra med. Jerzego Nofera uprzejmie zawiadamia, że w dniu 2 października 2015 roku (piątek) o godz. 10.15 w sali konferencyjnej Instytutu (III p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Pałaszewskiej-Tkacz nt. „Analiza wypadków chemicznych w Polsce w latach 1999-2009
– ocena przydatności istniejących danych w procesie szacowania ryzyka zdrowotnego”.

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Czerczak
Recenzenci: dr hab. med. Jan Stetkiewicz prof. IMP, dr hab. Wiesław Szymczak prof. UŁ

Z rozprawą doktorską oraz z opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Naukowej Instytutu (I p.).


Streszczenie doktoratu

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP