I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia Transportu "Diagnostyka, edukacja
i bezpieczeństwo w ujęciu interdyscyplinarnym"
odbyła się Gdańsku w dniach 18-19 września 2015. Organizatorem konferencji był Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wśród prelegentów znaleźli się pracownicy Instytutu:

Dr Dorota Merecz-Kot współprowadziła sesję "Psychologiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym" oraz wygłosiła wykład plenarny "Diagnoza PTSD i ASD w świetle nowych kryteriow DSM-5"
W sesji tematycznej  referat dotyczący modelowania ścieżkowego w ocenie zależności pomiędzy wybranymi parametrami psycho-fizjologicznymi a czasem reakcji w sytuacji kolizyjnej wygłosili pracownicy Instytutu.

Prof. Alicja Bortkiewicz oraz dr Małgorzata Waszkowska prowadziły sesję tematyczną "Praktyczne aspekty psychologii transportu" w ramach której swój wykład prezentowali też inni pracownicy IMP analizując związek między wynikami testów psychologicznych a parametrami zmienności rytmu serca.

Program konferencji

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP