Serdecznie zapraszamy do udziału w jesiennych szkoleniach organizowanych przez Instytut.

Praktyczne oznaczanie krystalicznej krzemionki techniką spektrometrii w podczerwieni

Termin: 23–25 września 2015 r.


Zakres tematyczny kursu:
 - omówienie metod oznaczania krystalicznych odmian krzemionki techniką spektrometrii
w podczerwieni (FT-IR) w pastylkach z KBr i bezpośrednio na filtrach, 
 - pobieranie próbek pyłów w mikrokomorze pyłowej,
 - sporządzenie krzywych wzorcowych dla oznaczeń kwarcu,
 - prowadzenie badań spektrometrycznych w podczerwieni: sprawdzanie przyrządu, zapisywanie widm próbek w funkcji transmitancji w zakresie liczb falowych: 4000-350 cm-1 w celu identyfikacji składu analizowanej próbki pyłu, zapisywanie widm próbek w funkcji absorbancji w celu oznaczenia kwarcu i/lub krystobalitu,
 - interpretacja widm w podczerwieni:identyfikacja krystalicznych odmian krzemionki, identyfikacja składników próbek wykazujących interferencje spektralne z kwarcem i krystobalitem,
 - wykonanie oznaczeń kwarcu w wieloskładnikowych próbkach pyłów metodą pastylkową i bezpośrednio na filtrze.

Uwaga: Zajęcia przedstawione w punktach 2 – 6 są zajęciami praktycznymi prowadzonymi
 w   laboratorium.

Liczba miejsc na każdym kursie jest ograniczona do 8 osób.
Koszt kursu to 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto zł) plus ewentualne koszty zakwaterowania. Miejsce w pokoju 2-osobowym (1 doba) – 71 zł,
w 1-osobowym (1 doba) – 110 zł.
Koszt kursu zawiera opłatę za kurs, materiały dydaktyczne i wyżywienie.

 

Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy – metodyka pomiarów i  zasady oceny narażenia

Termin: 30.09–2.10.2015 r.

Koszt kursu: 1200 zł od osoby (opłata zawiera koszt kursu, materiały dydaktyczne i wyżywienie)Osoby chętne prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Szkoleń
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
tel. +42 63 14 680 lub tel/fax: +42 63 14 665
e-mail: szkolen@imp.lodz.pl

Instytut posiada bazę noclegową.
Miejsce w pokoju 2-osobowym (1 doba) – 71 zł; w 1-osobowym (1 doba) – 110 zł. 

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP