Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera otrzymał dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego”.

8 maja 2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Wydanie drukiem opracowania
do edukacji ekologicznej pt.: „Azbest w Polsce. Zanieczyszczenie środowiska, skutki zdrowotne, zasady bezpiecznego postępowania z azbestem”.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska. Książka będzie podsumowaniem współczesnej wiedzy na temat szkodliwości ekspozycji na pył azbestu, zanieczyszczenia środowiska i praktycznych zasad bezpiecznego postępowania z materiałami i odpadami zawierającymi azbest. Opracowanie adresowane do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych różnorodną problematyką związaną z azbestem, stanowić będzie dobry materiał do edukacji ekologicznej.

Wartość ogólna Zadania: 19 900 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW: 17 910 PLN

www.zainwestujwekologie.pl
 Informacja o konkursie:
http://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy_na_dotacje_funduszu/article,1591,1,1.html
Informacja o wynikach:
http://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy_na_dotacje_funduszu/article,1653,1,1.html

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP