Konferencja naukowa poświęcona tematowi powrotu do pracy osób po chorobie nowotworowej, której organizatorem było Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia oraz Zakład Farmakoekonomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła się w poniedziałek 22.06.2015 r. w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem konferencji była wymiana wiedzy między instytucjami i osobami zajmującymi się problematyką powrotu do pracy osób po chorobie nowotworowej, oraz aktywizacja tych środowisk w ramach projektu wymiany wiedzy COST IS1211 CANWON finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Aktywizacja zawodowa osób po chorobie nowotworowej to niezwykle istotny temat w obecnych czasach. Długotrwałe leczenie i rehabilitacja często przyczyniają się do wykluczenia społecznego, w tym również zawodowego. Wiele osób, ze względu na stan zdrowia, decyduje o zaniechaniu powrotu do aktywności zawodowej. Dlatego tak ważne jest podejmowanie wszelkich działań wspierających chorych po powrocie do pracy.

Uznanie zarówno dla organizatorów jak i uczestników spotkania wyraził Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, a prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa z Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, otrzymała podziękowania od Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia – organizatora konferencji.


Więcej o konferencji w linku

Podziękowanie od PTEZ
Słowa uznania Ministra

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP