International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health uzyskał nowy Impact Factor w wysokości 0,695 w rankingu Journal Citation Reports. Wartość IF dla IJOMEH w stosunku do lat poprzednich przedstawia się następująco:

 IF

Medycyna Pracy również uzyskała wskaźnik Impact Factor, który wyniósł 0,397 za rok 2014. Wartość IF dla Medycyny Pracy w stosunku do lat poprzednich przedstawia się następująco:

 IF 2015

Na liście JCR Science Edition znalazło się 128 polskich czasopism (najwyższy IF wyniósł 3,176, najniższy 0,148), wśród nich 66 miejsce zajął IJOMEH, a 110 Medycyna Pracy.

Na liście JCR Social Science Edition znalazło się 8 polskich czasopism (najwyższy IF wyniósł 1,646, najniższy 0,062).

Jednocześnie przypominamy, że od 2015 roku Medycyna Pracy i IJOMEH udostępniane są na zasadach Open Access a pełne teksty artykułów można czytać i pobierać na stronach www: http://medpr.imp.lodz.pl/ oraz http://ijomeh.eu/

JOURNAL CITATION REPORTS: THE HEART OF RESEARCH

powrót

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP